ประกันภัย-สงกรานต์-อุบัติเหตุ

คปภ.แนะทำประกันภัยสงกรานต์ จ่ายเบื้ยเพียง 10 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

ข่าวดี…!!! เดินทางกลับบ้านสงกรานต์อุ่นใจ จ่ายเบื้ยเพียง 10 บาท คุ้มครอง 30 วัน อุบัติเหตุบาดเจ็บชดเชยสูงสุด 100,000 บาท…😎💦

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน เพิ่มหลักประกันความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาตามประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงเชิญชวนประชาชนทำประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่แพง จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท คุ้มครองเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท

ประกันภัย-สงกรานต์-อุบัติเหตุ

💦…เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท ได้ด้วยการไปใช้บริการของผู้ประกอบการข้างต้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเหล่านั้นกำหนด นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ให้การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยมอบกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีของท่านที่มีต่อพนักงานหรือลูกค้า และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม โดยการนำระบบประกันภัยมาให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาวที่จะถึงนี้ ซึ่งสามารถซื้อได้โดยตรงที่บริษัทประกันภัย ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท คือ บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และ บจ.เอไอเอ และบริษัทประกันวินาศภัย 10 บริษัท คือ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ. ซิกน่าประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.เจนเนอราลี่ประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.เอเชียประกันภัย บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย และบมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย โดยสามารถซื้อได้ในระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องกรณีประกันภัยกลุ่ม ซึ่งหากได้ผลก็จะขยายโครงการให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป

ประกันภัย-สงกรานต์-อุบัติเหตุ

💦…ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ควรขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมสภาพร่างกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญก่อนการเดินทาง ขอให้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยและวันหมดอายุของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ด้วย แม้ว่าการทำประกันภัยไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัย หากเกิดอุบัติเหตุแล้ว การประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย และประกันภัย 10 บาท สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186