บุญซำฮะ

มหาสารคาม จัด”บุญซำฮะ”เสริมดวงบ้านเมือง ฉลองเมืองครบรอบ 154 ปี 

ชาวมหาสารคาม จัดงาน”บุญซำฮะ” สืบสานประเพณีอีสานโบราณ ปัดเป่าความชั่วร้าย เสริมสิริมงคลแก่บ้านเมืองบ้านเมือง พร้อมฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี

ที่บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.มหาสารคาม นางศิริวรรณ ปาณะพงศ์ รองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน จ.มหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในการจัดงานบุญซำฮะ ประจำปี 2562

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า บุญซำฮะ  หรือ บุญเบิกบ้าน   เป็นงานบุญในเดือนเจ็ด ตามขนบธรรมเนียม”ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” มักจะจัดประมาณต้นเดือนเดือนมิถุนายน ถือเป็นการทำบุญเพื่อชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจัญไรอันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่หมู่บ้าน เป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายให้ออกจากบ้านเมือง โดยชาวบ้านจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในรอบปี ขจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขจัดออกไปครัวเรือน เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ทุกคนในบ้านเมือง ซึ่งจังหวัดมหาสารคามเชิญพี่น้องจากทุกชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีบุญซำฮะ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามคติความเชื่อของพี่น้องชาวอีสาน เพื่อปัดรังควานและขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกจากบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เห็นถึงความวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัด เกิดเป็นการเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบไป ซุึ่งปีนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันจัดงานโดยเน้นรูปแบบพิธีกรรมดั้งเดิม อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรและแห่พระ ถวายกระทงสามเหลี่ยมใส่อาหารคาว หวาน และเครื่องบัตรพลีสังเวย จากนั้นขบวนแห่ทั้งหมดก็จะแยกไปรอบเมืองทั้ง 4 ทิศ เป็นต้น

สำหรับปีนี้ จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน โดยวันที่ 10 มิถุนายน มีพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง การสวดสรภัญญะบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้ ที่บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย เวลา 17.09 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว จ.มหาสารคาม ส่วนวันที่ 11-12 มิถุนายน มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่หอพระประธานกันทรชัย และวันที่ 13 มิถุนายน มีพิธีตักบาตรและพิธีปัดรังควาน ที่หอพระประธานกันทรวิชัย ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปสี่แยกสี่มุมเมืองเพื่อประกอบพิธีปัดรังควาน ซึ่งชาวบ้านกว่า 10,000 คน จะร่วมกันฟ้อนรำจัมปาศรี และรำกุดนางใย เพื่อฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี