ประเพณี-บุญบั้งไฟ-กันทรวิชัย-มหาสารคาม

ยิ่งใหญ่อลังการ บุญบั้งไฟเมืองกันทรวิชัยรุ่งเรือง  เฉลิมฉลอง อ.กันทรวิชัย 120 ปี

พี่น้องชาวอำเภอกันทรวิชัย ร่วมใจจัดงานเฉลิมฉลองอำเภอกันทรวิชัย ครบ 120 ปี และประเพณีบุญบั้งไฟ เมืองกันทรวิชัยรุ่งเรือง

พี่น้องชาวอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ร่วมใจจัดงานเฉลิมฉลองอำเภอกันทรวิชัย ครบ 120 ปี และประเพณีบุญบั้งไฟ เมืองกันทรวิชัยรุ่งเรือง  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตามคติความเชื่อของชาวอีสาน บ่งบอกถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน  โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวร่วมงานคึกคัก

ประเพณี-บุญบั้งไฟ-กันทรวิชัย-มหาสารคาม

ขบวนแห่บั้งไฟปีนี้ประกอบด้วย ขบวนนางรำฟ้อนรำประกอบดนตรีอีสาน ขบวนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยสุขภาพ ขบวนแห่ของแต่ละชุมชน และขบวนบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยขบวนทั้งหมดได้เคลื่อนผ่านชุมชน เข้าสู่สถานที่จัดงาน ณ เกาะกลางหนองบัวกันทรวิชัย

สำหรับความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟ มาจากความเชื่อของชาวบ้านบูชา  “พระยาแถน” หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตก ถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงาน บุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิด ภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

ทั้งนี้ คำว่า“บั้งไฟ” แปลว่า”กระบอกไม้จุดไฟ”  มักทำจากกระบอกไม้ไผ่ที่อัดดินปืนืเมื่อจุดไฟจะเกิดระเบิดให้พุ่งขึ้นไปในอากาศเป็นการ บวงสรวงพญาแถน โดยการเสี่ยงทาย ถ้าบั้งไฟขึ้นสูง ก็แปลว่าฝนฟ้า ข้าวปลา อาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ก็จะพากันเลี้ยงฉลองรื่นเริงกันในหมู่ผู้ที่ไม่ร่วมงาน ถ้าบั้งไฟแตกหรือไม่ขึ้น ก็หมายความว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นต้น

ประเพณี-บุญบั้งไฟ-กันทรวิชัย-มหาสารคาม

ประเพณี-บุญบั้งไฟ-กันทรวิชัย-มหาสารคาม ประเพณี-บุญบั้งไฟ-กันทรวิชัย-มหาสารคาม

 

ขอบคุณภาพ : ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม