ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง

สืบสานความเชื่อ พิธีบวงสรวง”ศาลมเหศักดิ์หลักเมืองมหาสารคาม”

ชาวเมืองมหาสารคาม ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง สืบสานความเชื่อขอบารมีพ่อปู่มเหศักดิ์และสิ่งสักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเมือง บันดาลลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่และดีงามของชาวมหาสารคาม ให้สืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ซึ่งพิธีกรรมนี้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยพิธีเริ่มเมื่อเวลา 08.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นได้นำเครื่องคาวหวาน ผลไม้และเครื่องบัดพลีต่าง ๆ ตั้งโต๊ะบูชาและเริ่มพิธีบวงสรวงด้วยการรำบริเวณหน้าศาลหลักเมืองถวายองค์ปู่มเหศักดิ์ ปกป้องคุ้มครอง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้บ้านเมือง

ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง

ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง

ทั้งนี้ศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม โดยเริ่มแรกเมื่อครั้งท้าวมหาชัย เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกได้นำพาจากชาวบ้านชาวเมืองเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งถิ่นฐานแปลงเมืองใหม่ ณ บ้านลาดกุดยางใหญ่ หรือนางใย ต่อมาในปี พ.ศ.2408 ท้าวมหาชัยได้ดำริว่าบ้านเมืองได้ลงหลักปักฐานสมบูรณ์ ต้องมีสิงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จึงนำผู้คน บ่าวไพร่ พร้อมใจกันอธิษฐาน อัญเชิญเทพยดาฟ้าดิน เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ให้มาสถิตอยู่ ณ ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ขอให้เป็นกำแพงคุ้มกันชาวบ้านให้เป็นสุขไร้สิ่งร้ายมาใด ๆ มาแผ้วพาน

ทั้งนี้ศาลหลักเมืองเดิมเป็นศาลไม้ ได้มีการบูรณะและสร้างใหม่เรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2455 ได้ก่อสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ให้มีความแข็งแรงและขยายบริเวณที่ตั้งศาลให้กว้างขวางออกไปอีก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527 มีการบูรณะศาลหลักเมืองอีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรมศิลปากรออกแบบให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีโบราณ มีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุข มีทางขึ้นทั้งสี่ทิศ เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์(ไม้คูนหรือแก่นคูน) แกะสลักลงรักปิดทองอย่างสวยงาม และปี พ.ศ.  2552  เทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายที่จะพัฒนาศาลหลักเมืองมหาสารคาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้อง รักษาบ้านเมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาสารคาม ให้สง่า สวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงได้เสนอแผนการบูรณะศาลหลักเมืองมหาสารคามต่อคณะกรรมการบริหารจัดการศาลหลักเมืองมหาสารคาม ให้มีการบูรณะศาลหลักเมืองขึ้น โดยปรับปรุงศาลและบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณจากกองทุนศาลหลักเมืองมหาสารคามจำนวน 1,050,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการเฒ่านั้งชุดที่ 5 จำนวน 200,000  บาทรวมเป็นเงินในการบูรณะครั้งนี้ 1,250,000 บาท

ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง

สำหรับศาลหลักเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ถนนนครสวรรค์ บริเวณหน้าโรงเรียนหลักเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  หากใครได้มาเยี่ยมเยือนเมืองมหาสารคาม อย่าลืมแวะมาสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ซึ่งบริเวณโดยรอบจะมีการจำหน่ายดอกไม้และเครื่องบูชาศาลหลักเมือง เมื่อไหว้เสร็จจะพักผ่อนบริเวณนี้ก์เหมาะ เพราะมีพื้นที่กว้างขวางและร่มไม้ใหญ่สร้างความร่มรื่นอีกด้วย

ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง

ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง ศาลหลักเมือง-ศาลเจ่้าพ่อหลักเมือง-มหาสารคาม-บวงสรวง