ด่วน!!! งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และตักบาตรปีใหม่พระธาตุนาดูน

ด่วน งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และกิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่พระธาตุนาดูน

วันที่ 23 ธ.ค 2563 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้วนายอำเภอนาดูน ในฐานประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน มีมติในที่ประชุม ได้เชิญคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ พุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โดยคณะกรรมการให้งดจัดกิจกรรมพิธีสวดมนต์ข้ามปี2563 และงดทำบุญตักบาตรปีใหม่ในเช้า วันที่ 1 ม.ค 2564เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและกำลังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันโรคตามนโยบายของทางราชการ จังหวัดมหาสารคาม จึงของดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่นี้ ณ พระบรมธาตุนาดูน  โดยทางคณะการขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด