ไฟไหม้-กุฏิสงฆ์-วัดสะตือสร้างแช่ง-ยางสีสุราช-มหาสารคาม

ไฟไหม้กุฏิสงฆ์วอดทั้งหลัง เจ้าอาวาสวัดสะตือสร้างแช่งเชิญร่วมทำบุญ สร้างหลังใหม่

ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์วัดสะตือสร้างแช่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง

สืบเนื่องจากเมื่อเช้าวันอาทิตย์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฎีสงฆ์วัดสะตือสร้างแช่ง ตำบลสร้างแช่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพลิงได้ลุกไหม้ขณะที่พระสงฆ์ภายในวัดกำลังลงฉันภัตตาหารเช้า ณ ศาลาการเปรียญ ความเสียหายเพลิงได้ลุกไหม้ทั้งหลังทำให้บริขารและทรัพย์สินของพระภิกษุภายในวัดที่พำนักอยู่ร่วมกันในกุฏิเสียหายทั้งหมด โดยสาเหตุของไฟไหม้คาดว่ามาจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟไหม้-กุฏิสงฆ์-วัดสะตือสร้างแช่ง-ยางสีสุราช-มหาสารคาม ไฟไหม้-กุฏิสงฆ์-วัดสะตือสร้างแช่ง-ยางสีสุราช-มหาสารคาม

หลังจากนั้นในวันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้พระมหาประกาศ อาภากโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประสานกับคณะสงฆ์คณะอำเภอยางสีสุราช นำโดย พระครูสุตธรรมโสภิต เจ้คณะอำเภอยางสีสุราช พร้อมด้วยพระสังฆาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายและเยียวยาเป็นเบื้องต้น ณ วัดสะตือสร้่างแช่ง ตำบลสร้างแช่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม สำหรับผูมีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาคทำบุญกับวัดสามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคาร ธกส.เลขที่ ๐๑๒๘๕๒๐๐๔๙๑๘ ชื่อบัญชี วัดบ้านสะตือสร้างเเช่ง บัญชี ๒ ได้ตามกำลังศรัทธาทุกท่าน

ไฟไหม้-กุฏิสงฆ์-วัดสะตือสร้างแช่ง-ยางสีสุราช-มหาสารคาม ไฟไหม้-กุฏิสงฆ์-วัดสะตือสร้างแช่ง-ยางสีสุราช-มหาสารคาม