จัดหางานมหาสารคาม รับสมัครคนไปทำงานมาเก๊า สมัครได้ถึง 21 มี.ค.61

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า ปี2561 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มี.ค.2561

นายทรงศิลป์ ประสีระเก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Wynn Palace มาเก๊า  ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.ตำแหน่ง F&B Server Team Leader(หัวหน้างานบริการ)  2.ตำแหน่ง F&B Host person(พนักงานต้อนรับ)  3.ตำแหน่ง F&B Server(พนักงานเสิร์ฟ)  4. ตำแหน่ง F&B Busperson(พนักงานบริกร)คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หากสำเร็จการศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการงานบริการหรือภาษาจีนกลาง จะได้รับการพิจารณาพิเศษ  ผู้สนใจสมัคร ยื่นประวัติการทำงานตั้งแต่บัดนนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร 043 971 320 – 1 ต่อ 102