ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม

ชาวมหาสารคามทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เสริมมงคลชีวิต รับวันขึ้นปีใหม่ 2562

ชาวมหาสารคาม พาครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 38 วัดในชุมชนเขตเทศบาล เสริมมงคลชีวิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถนนข้าวเม่า นายเกรียติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (1) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (2) พร้อมด้วยนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (3) นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์ สามเณร จำนวนกว่า 100 รูป จาก 38 วัดในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและใกล้เคียง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยปีนี้มีประชาชนทั้งในจังหวัดและที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดพาครอบครัว สวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม

ในโอกาสนี้ นายเกรียติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนที่มาทำบุญตักบาตร พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานพัฒนาจังหวัด ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอให้ประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจรไปมา ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านตลอดเส้นทาง

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมปีนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญรับปีใหม่ 2562 โดยเทศบาลได้นิมนต์พระเถระผู้ใหญ่ มาเจริญพระพุทธมนต์ แสดงสัมโมทนียกถา ให้ศีลให้พร การเทศนาคติธรรมคำสอนเพื่อเตือนสติในการใช้ชีวิตและประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นการเริ่มศักราชใหม่ ที่ก่อให้เกิดศิริมงคลร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตลอดปีและตลอดไป

ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม

ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม ตักบาตร-ปีใหม่-มหาสารคาม