ตลาดโต้รุ่ง-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

ล้างตลาดโต้รุ่งใหม่ เทศบาลเมืองมหาสารคามเช็คระบบเตรียมเปิดบริการ 9 กค. นี้

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารตลาดโต้รุ่งใหม่ เตรียมพร้อมเปิดใช้เป็นทางการ 9 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้

ที่อาคารตลาดโต้รุ่งใหม่เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งกว่า 50 คน ร่วมมือกันทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งใหม่และทดสอบระบบภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม  โดยภายในตลาดจะมีร้านอาหารและร้านที่ผ่านการคัดคุณภาพจำนวนกว่า 120 ร้าน  และสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานครบครัน

ตลาด-ตลาดโต้รุ่ง-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวนเงิน 33 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่งหลังใหม่บนที่ตั้งเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัย แข็งแรง ได้มาตรฐาน วางระบบสาธารณูปโภคให้ถูกสุขลักษณะ และจัดระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้สะดวก ปลอดภัย สำหรับการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่งหลังใหม่ แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ลานจอดรถ สามารถรองรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้ประมาณ 100 คัน ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ร้านอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องสุขา ชาย-หญิง

ตลาด-ตลาดโต้รุ่ง-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

ล่าสุดการก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดเปิดตลาดโต้รุ่งใหม่ โดยวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 จะดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการ และจำหน่ายอาหารแก่ประชาชนทั่วไป เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงร่วมกับผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งและพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดมสรรพกำลังทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งใหม่ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการตามกำหนดดังกล่าว

ตลาด-ตลาดโต้รุ่ง-เทศบาลเมืองมหาสารคาม-มหาสารคาม

ทั้งนี้ อาคารตลาดโต้รุ่งใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของคนมหาสารคาม นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางผ่าน ที่จะได้รับบริการอาหารที่สะอาด อร่อย ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ พร้อมความสะดวกสบาย ของผู้มาใช้บริการต่อไป

ตลาด-ตลาดโต้งรุ่ง-เทศบาลเมืองมหาสารคาม