มหาสารคามตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 ทั่วจังหวัด5จุดตรวจ

จ.มหาสารคาม ตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 วันแรก 5 จุดตรวจทั่วจังหวัด

23 ธันวาคม 2563 ที่ถนนถีนานนท์ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจจุดคัดกรองโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เพื่อดูแลประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด และเฝ้าระวังโรคหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จังหวัดมหาสารคามจึงตั้งจุดตรวจคัดกรองทั้งหมด 5 จุด บนถนนทางเชื่อมระหว่างจังหวัด โดยบุคคลที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดมหาสารคาม จะต้องลงทะเบียนเข้า ด้วยการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ จากนั้น วัดอุณหภูมิร่างกาย หากไม่เกิน 37.5 องศา ก็ลงทะเบียนออกด้วยการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และล้างมือด้วยเจล หรืออีก 1 วิธี คือ ลงทะเบียนเข้าพื้นที่ด้วยการเขียนชื่อนาม-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ในแบบฟอร์มที่ด่านคัดกรองเตรียมไว้ ทั้งนี้ จุดคัดกรองประกอบด้วยกำลังพลจากทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และขนส่ง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันนี้ เป็นวันแรกของจังหวัดมหาสารคาม

สำหรับจุดคัดกรองจำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดคัดกรองห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จุดคัดกรองโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จุดคัดกรองกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จุดคัดกรองกุดรัง อำเภอกุดรัง และจุดคัดกรองปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย