สงกรานต์64 จัดได้ตามประเพณี งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม

สงกรานต์64 จัดได้ตามประเพณี งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม

30 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม โดยมีนายวิวัฒน์ อินไทยวงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหาสารคาม ร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลการควบคุมโรค covid 19 การบริหารจัดการวัคซีน covid-19 จังหวัดมหาสารคาม มาตรการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากส่วนกลาง และมาตรการ ป้องกันควบคุมโรค จังหวัดมหาสารคาม ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อใน อ.เชียงยืน 1 ราย ทำให้ มียอดผู้ติดเชื้อฯ ระลอกใหม่รวม 21 ราย

ทั้งนี้ ได้ออกประกาศจังหวัดฯฉบับที่ 10/64 โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ให้ไปรายงานตัว ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินอาการ และความเสี่ยงในการติดเชื้อ และขอความร่วมมือเฝ้าสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน 14 วัน ยังคงปิดสนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ และสนามกัดปลา สำหรับตลาด ตลาดสด ตลาดนัดทุกประเภทต้องจัดให้มีทางเข้า-ออก ช่องทางเดียว ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
ส่วนมาตรการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยม งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม ทั้งนี้ ให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด