จุดบริการประชาชน-บริการ-ลูกทุ่ง-ปีใหม่-มหาสารคาม

หยุดปีใหม่ แวะเซลฟี่ควายเผือก-ควายแคระ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อ.เชียงยืน

ชวนพี่น้องแวะเซลฟี่ควายเผือกให้อาหารควายแคระ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ที่บริเวณที่ทำการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์เฉพาะกิจ บริการประชาชน ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2562

จุดบริการประชาชน-บริการ-ลูกทุ่ง-ปีใหม่-มหาสารคาม

นางขนิษฐาโกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ในนามผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานว่า การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริการประชาชน ตามโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2562 จัดขึ้นตามนโยบายผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้บริการจุดพักรถชั่วคราว มีห้องสุขา ขนมและน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นอกจากนี้ ยังตกแต่งสถานที่ในบรรยากาศลูกทุ่งอีสาน แถมยังมีจุดถ่ายภาพ กลางทุ่งหญ้าแพงโกล่าที่เขียวขจี และที่สำคัญ นักท่องเที่ยวจะได้ชมกระบือเผือกพันธ์แคระที่หาชมได้ยาก มีเพียง 40 ตัวในประเทศไทย พร้อมท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามกำหนดให้บริการประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 รวม 7 วัน

จุดบริการประชาชน-บริการ-ลูกทุ่ง-ปีใหม่-มหาสารคาม

การดำเนินงานครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมบูรณาการในการดำเนินงาน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำเส้นทางพ่วงข้อมูลทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางไปกลับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

จุดบริการประชาชน-บริการ-ลูกทุ่ง-ปีใหม่-มหาสารคาม จุดบริการประชาชน-บริการ-ลูกทุ่ง-ปีใหม่-มหาสารคาม