มหาสารคามขยายเวลาปิดสถานบันเทิง8 วัน ส่วนงานประเพณีทำได้แต่งดมหรสพ รถแห่

มหาสารคาม ออกประกาศขยายเวลาปิดผับบาร์อีก 8 วัน ส่วนงานประเพณีทำได้แต่งดมหรสพ รถแห่

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม โดยในที่ประชุมมีมติออกประกาศจังหวัด ฉบับที่ 13/64 มีสาระสำคัญคือ 1. ปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านสนุกเกอร์ เป็นการชั่วคราว 2. ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มให้จำกัดผู้นั่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา เปิดไม่เกิน 23.00 น. 3. ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่เป็นห้องแอร์ หรือในห้างสรรพสินค้า ให้จำกัดผู้นั่ง งดจำหน่ายสุรา เปิดไม่เกิน 21.00 น. 4. ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด โดยมีประวัติไปยังสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และคอนเสิร์ต ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินความเสียง และกักกันตัวเอง 14 วัน 5. งดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ยกเว้น งานบวช านแต่ง งานศพ ทำได้แต่ต้องไม่มีรถแห่ คอนเสิร์ติ มหรสพ 6. สถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งโรงเรียนกวดวิชา  ให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 16-23 เมษายน 2564