ขบวนช้าง 10 เชือกแห่นาค อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ

ขบวนช้าง 10 เชือกนำขบวนนาค  235 นาค อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแห่นาคข้ามสะพานไม้ที่สวยงาม

ที่ถนนศรีราชวงค์ หรือสายมหาสารคาม-กมลาไสย เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ขบวนแห่นาคโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ วัดป่าอาศิราวาสเกาะเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 235 นาค ได้ตั้งขบวนแห่รอบเมืองมหาสารคาม โดยมีช้าง 10 เชือกนำขวนแห่  พร้อมด้วยพระอาจารย์กมล อัตตทโม เจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าเกาะเกิ้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นได้เดินทางไปยัง วัดป่าอาศิราวาสเกาะเกิ้ง เพื่อข้ามสะพานไม้ข้ามแม่น้ำชีที่สวยงาม เพื่อนำนาคไปบวชเป็นสามเณร ก่อนแยกย้ายไปอุปสมบทยังวัดอื่นๆต่อไป

ทั้งนี้วัดป่าอาศิราวาสเกาะเกิ้ง ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-9 เมษายน 2561 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 235 นาค   โดยกิจกรรมในแต่ละวันจะมีการปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ เช่น บิณฑบาต ทำวัตรเย็น ฝึกสติ เจริญสมาธิ ศึกษาพระธรรมวินัย   และเรียนรู้การนำธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

สำหรับวัดป่าอาศิราวาส เกาะเกิ้ง ตั้งอยู่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะ และธรรมชาติที่สวยงาม ภายในวัดโดดเด่นด้วยสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านที่จะมาทำบุญที่วัดป่าเกาะเกิ้งสามารถข้ามไปมาได้สะดวก มีความยาวประมาณ 145 เมตร เดิมชาวบ้านจะข้ามด้วยเรือซึ่งไม่สะดวกและอันตราย พระในวัดจึงได้ร่วมกับชาวบ้าน นักศึกษา ช่วยกันสร้างสะพานนี้ขึ้น

โดยไม้ที่นำมาสร้างเป็นสะพานนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาค พระภิกษุสงฆ์ และชาวบ้านช่วยกันสร้างและบูรณะซ่อมแซมจนสวยงามแข็งแรงเพื่อรองรับ ญาติโยมที่จะมาทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้  ปัจจุบันวัดป่าอาศิราวาส เกาะเกิ้งถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง