เส้น“ด๊องแด๊ง” “ยำดุ๊กดิ๊ก” สูตรลับขนมจีน สัมมาชีพชุมชนบ้านหมากหญ้า

สัมมาชีพชุมชนบ้านหมากหญ้า ผลิตขนมจีนขายวันละกว่า 200 กก. รายได้เสริมเพิ่มจากทำนา มีทีเด็ดที่เส้น “ด๊องแด๊ง” และ “ยำดุ๊กดิ๊ก” สูตรลับส่วนผสม 25 อย่าง

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากสมาชิกเริ่มต้น 20 คน เริ่มรวมกลุ่มผลิตขนมจีนเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และประสบความสำเร็จสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มได้ในระยะเวลาไม่นาน มียอดสั่งผลิตเฉลี่ยวันละกว่า 200 กิโลกรัม จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 20 – 40 บาท เป็นหนึ่งในกลุ่มสัมมาชีพชุมชน 369 กลุ่มในจังหวัดมหาสารคาม ที่ดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำนาอย่างต่อเนื่องนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม บอกว่า สัมมาชีพชุมชนบ้านหมากหญ้า เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ จาก 5 คน ขยายออกไปถึง 20 คน ลงทุนหุ้นกันคนละ 500 บาท และกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณอีกคนละ 800 บาท นำมารวมกันใช้ดำเนินการสร้างโรงเรือนทำขนมจีน พร้อมซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ แบบเน้นพึ่งพาตนเองและภูมิปัญญาชุมชน จนปัจจุบันมีชาวบ้านสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น“กลุ่มสัมมาชีพชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม มีจำนวน 369 หมู่บ้าน ใน 13 อำเภอ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่เกิดจากความต้องการของชุมชน จะสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านให้ไปรับการฝึกอบรมก่อน แล้วมาขยายผลเพิ่มอีก หรือต่อยอดที่เคยทำอยู่แล้ว เช่น ทำไข่เค็ม ขนมจีน ทอผ้า ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จของกรมการพัฒนาชุมชน เห็นผลเป็นรูปธรรม” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวนายสุดใจ คำมีสิทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำสัมมาชีพชุมชนบ้านหมากหญ้า เล่าว่า ได้รับการคัดเลือกไปฝึกอบรมเรื่องสัมมาชีพ จากนั้นกลับมาขยายผลสร้างกลุ่มในหมู่บ้าน เลือกทำขนมจีน เพราะเป็นที่นิยมรับประทานกันทั้งในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง เพียงครึ่งเดือนแรกที่เริ่มทำ ก็มียอดสั่งผลิตขนมจีนมากถึง 3,000 กิโลกรัม เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ควบคุมการผลิตให้สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอน และเส้นขนมจีนมีความเหนียมนุ่ม นอกจากนี้ยังผลิตเส้นขนมจีนหลากหลายรูปแบบ เช่น เส้นไข่โอก เส้นด้องแด้ง  และเส้นกลมสั้น“ขั้นตอนการทำเส้นขนมจีนของบ้านหมากหญ้า หลังจากนำแป้งไปต้มแล้วก็นำมานวด 25 นาที ให้แป้งอ่อน จากนั้นตีแป้งก่อนนำไปทำเส้นขนมจีนโดยนำเข้าเครื่องนวดอีกประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที เสร็จแล้วนำแป้งใส่ผ้าขาวบางบีบคั้นเอาเฉพาะแป้งเนื้องละเอียดออกมาเท่านั้น ก่อนจะนำไปเข้าเครื่องบีบเป็นเส้นขนมจีน แล้วนำเส้นที่ได้ผ่านการล้างน้ำสะอาดปรับอุณหภูมิ แล้วนำมาม้วนเป็นจับบรรจุลงในภาชนะตามขนาดน้ำหนักที่ลูกค้าสั่ง 1 กิโลกรัม , 5 กิโลกรัม หรือ 10 กิโลกรัม ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม แล้วจัดส่งถึงมือลูกค้า” นายสุดใจ กล่าวไม่เพียงแต่ทำขนมจีนจนเป็นที่นิยมรับประทานกันทั่วไป กลุ่มสัมมาชีพ บ้านหมากหญ้า ยังมีเมนูเด็ดจากขนมจีน มีชื่อเรียกว่า “ยำดุ๊กดิ๊ก” สูตรลับของกลุ่ม ปรุงขึ้นด้วยรสชาติที่นิยมของคนอีสาน ใช้เส้นขนมจีนด๊องแด๊ง คลุกเคล้ากับน้ำยา พืชผักพื้นบ้าน และส่วนผสมอื่นๆ รวมวัตถุดิบในการปรุง 25 ชนิด เติมรสชาติเปรี้ยว เผ็ด หวาน ตามใจชอบ อยากรับประทานหรือต้องการสูตรยำดุ๊กดิ๊ก ต้องติดต่อที่กลุ่มสัมมาชีพบ้านหมากหญ้าเท่านั้น

นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวถึงกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหมากหญ้า คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของจังหวัดมหาสารคาม แม้ว่ารายได้จะไม่สูงมาก แต่สิ่งสำคัญคือการลดรายจ่ายของสมาชิก การรวมกลุ่มมีความสามัคคี เติบโตอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างชัดเจน

ผลสำเร็จของกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหมากหญ้า เป็นสิ่งยืนยันถึงปัจจัยความสำเร็จที่ควรเรียนรู้ ทั้งเรื่องความสามัคคี การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และขยายผล ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมถึงการส่งเสริมติดตามของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งประกอบกันขึ้น เพื่อส่งเสริมความคิดและความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง จนนำมาสู่กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน