พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์โบราณ

พุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์โบราณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา

โดยที่วัดพุทธวนาราม ( วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคามพุทธสาสนิกชนชาวมหาสารคามได้ร่วมกันสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาธ เป็นงานบุญที่สืบทอดกันมาจากสมัยโบราณ เนื่องในวันออกพรรษา ในพิธีมีพระสงฆ์ 9 รูปสวดเจริญพุทธมนต์  สวดพาหุง ก่อนนำสาวพรรมจรรย์ เดินเวียนเทียนรอบประรำพิธีกวนข้าวทิพย์ นำโดยพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม วังน้ำเย็น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเพณีการกวนข้าวทิพย์ เป็นงานบุญประเพณีของชาวพุทธ ซึ่งจะหมุนเวียนกันกวนข้าวทิพย์ไปในแต่ละวัด  ในวันประกอบพิธีชาวบ้านจะออกมาร่วมกันกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล และประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคีในกลุ่มชนในอันที่จะร่วมกันนำเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญ เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล”

ในพิธีกวนข้าวทิพย์จะนำสตรีหรือเด็กสาวเป็นสาวพรมจรรย์มาประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ก่อน และมีการเจิมไม้พายเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นจะนำข้าวทิพย์ที่ทำจากข้าวต้มที่เก็บเกี่ยวจากข้าวที่กำลังเป็นน้ำนม นำมาบดเพื่อให้ได้น้ำข้าว มีส่วนผสม นมสด น้ำตาล ถั่ว งา กะทิจากนั้นเตรียมเตาถ่านกระทะใบบัวขนาดใหญ่น้ำมันมะพร้าวเทใส่กระทะใบบัวจากนั้นตามด้วยข้าวทิพย์เทลงกระทะใบบัวให้สตรีที่ล้วนเป็นพรหมจรรย์เป็นผู้กวนข้าวทิพย์ก่อน และจะให้ผู้ใหญ่ที่มีกำลังกวนข้าวทิพย์ให้สุกซึ่งจะใช้เวลากวนข้าวทิพย์นี้ราว4-6ชั่วโมงจนกว่าข้าวทิพย์จะสุก จากนั้นจะนำข้าวทิพย์ที่สุกแล้วไปถวายพระสงฆ์และแจกจ่ายกันกินเพื่อความเป็นศิริมงคล”

เริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์

โพสต์โดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ – วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018