กระโดดตบ-ค่าปรับ-จราจร-ปีใหม่-อุบัติเหตุ-มหาสารคาม

รองผู้ว่าฯสารคามใจดีปีใหม่ สั่งกระโดดตบหน้าด่านตรวจ แทนจ่ายค่าปรับไม่ใส่หมวกกันน๊อค

รองผู้ว่าฯมหาสารคามใจดีปีใหม่ สั่งวัยรุ่นกระโดดตบหน้าด่านตรวจ แทนจ่ายค่าปรับไม่สวมหมวกกันน๊อค พร้อมอบรมความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย ช่วงเทศกาลปีใหม่

ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าฯ จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำชับด่านตรวจชุมชน ห้ามคนเมาแล้วขับและสกัดการออกสู่ถนนภายนอกโดยเด็ดขาด โดยได้กำชับให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้มาตรการเชิงรุกการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และรถแห่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน หากมึนเมาไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ

นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้ให้เน้นเรื่องด่านชุมชนเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อทำการเฉลิมฉลองกันภายในครอบครัวแล้ว จึงให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจชุมชนตรวจสกัดผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เมาแล้วขับอย่างเข้มงวด ห้ามให้ขับขี่ทั้งภายในชุมชนและห้ามออกมาภายนอกโดยเด็ดขาด หากตรวจพบหรือเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับจะมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบด้วย

กระโดดตบ-ค่าปรับ-จราจร-ปีใหม่-อุบัติเหตุ-มหาสารคาม

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะทำงานฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการและจุดตรวจต่างๆ โดยที่จุดตรวจตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย ซึ่งอยู่ใกล้สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปทำผิดกฏหมายจราจรหลายราย ไม่สวมหมวกกันน๊อคผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกจอดและตรวจสอบใบขับขี่ เมื่อรองผู้ว่าฯ เห็นจึงเรียกว่าสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร พร้อมกัยสั่งให้ทุกคนที่ทำผิดสั่งกระโดดตบแทนการจ่ายค่าปรับ พร้อมทั้งอบรมความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย ช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

กระโดดตบ-ค่าปรับ-จราจร-ปีใหม่-อุบัติเหตุ-มหาสารคาม

ทั้งนี้วัยรุ่นที่ทำผิดกฏหมายจราจรรายหนึ่ง กล่าวว่า ตนออกมาทำธุระข้างนอกโดยลืมสวมหมวกกันน๊อค เพราะคิดว่าเดินทางออกมาระยะทางใกล้ ๆ ไม่น่าจะมีอันตราย จนมาถึงด่านตรวจแห่งนี้จึงมีเจ้าหน้าที่ภายในด่านเรียกตรวจ ซึ่งคิดว่าคงจะได้จ่ายค่าปรับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แต่คราวนี้ภายในด่านมี รองผู้ว่าฯราชการ อยู่ข้างในและมาถามถึงเหตุผลที่ไม่สวมหมวกกันน๊อค โดยท่านได้แสดงความห่วงใยและให้ความรู้ถึงอันตรายหากไม่ปฏิบัติตามกฏหมายจราจร พร้อมทั้งสั่งกระโดดตบแทนการจ่ายค่าปรับอีกด้วย ซึ่งตนรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก และก็ทำตามแต่โดยดี พร้อมทั้งสัญญาต่อหน้ารองผู้ว่าฯ ว่าต่อไปนี้จะสวมหมวกกันน๊อคทุกครั้งที่ขี่รถจักรยานยนต์ด้วย

กระโดดตบ-ค่าปรับ-จราจร-ปีใหม่-อุบัติเหตุ-มหาสารคาม

สำหรับรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 29 ธันวาคม 2561 (วันที่ 3 ) เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ 7 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ส่วนสถิติสะสม 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย และเสียชีวิต 2 ราย สาเหตุลำดับที่ 1 คือเมาสุรา รองลงมาคือขับเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ขาดเข็มขัด และตัดหน้ากระชั้นชิด

กระโดดตบ-ค่าปรับ-จราจร-ปีใหม่-อุบัติเหตุ-มหาสารคาม